Een steeds in het oog springend onderdeel van het Joods Monument zijn de drie vitrinekasten. Tweemaal per jaar is daarin een wisselexpositie te zien van werk van verschillende kunstenaars, geïnspireerd door de plaquette ertegenover met daarop de namen van de 293 in de oorlog vermoorde Bossche Joden of Joodse Bosschenaren.

De vitrinekasten zijn bevestigd aan de wand van voorheen het pand van de Provinciale griffie. Bij de realisatie van Joods Monument hebben we steeds rekening moeten houden met de looptijd van de wisselexposities (uiterlijk t/m mei 2020) en de locatie van de vitrinekasten. Het pand van de Provinciale griffie ging namelijk kort vóór de realisatie van het Joods Monument over in handen van een projectontwikkelaar.

Deze gaf destijds toestemming voor het plaatsten van de vitrinekasten. Bij de herbestemming van het pand was evenwel op de plek van de vitrinekasten een (nood)uitgang in het bestek opgenomen. Hangende de uiteindelijke vergunningverlening voor deze bouwkundige ingreep hebben we steeds gebruik kunnen maken van de oorspronkelijke locatie. Toen recent de vergunning een feit was, zijn de vitrinekasten tijdelijk verwijderd en hebben we daarna, in overleg met de projectontwikkelaar naar een oplossing gezocht. Als resultaat zijn vandaag de vitrinekasten enkele meters verplaatst en is daar tot mei het werk van Anne Muller te zien.