In januari 2019 is door de Nederlandse Spoorwegen de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS ingesteld. Deze onafhankelijke Commissie heeft zich gebogen over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden kan worden vormgegeven. Per 4 augustus 2020 zijn er 7645 aanvragen voor de individuele tegemoetkoming ingediend. Hiervan zijn 6700 aanvragen beoordeeld. Daarvan werden meer dan 5000 aanvragen toegekend en 1250 aanvragen afgewezen. Nog niet alle aanvragen zijn beoordeeld. Op 5 augustus was er ongeveer 40 miljoen euro aan individuele tegemoetkomingen uitgekeerd. Het is sinds 5 augustus 2020 niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Voor meer informatie: zie het dossier NS tijdens de Tweede Wereldoorlog op de website van de Nederlandse Spoorwegen

Aan deze regeling ging een langdurig en precair proces vooraf. Uiteindelijk heeft het merendeel van de betrokken partijen zich hierin kunnen vinden. Opmerkelijk genoeg lijkt die sensitiviteit niet tot alle afdelingen van de Nederlandse Spoorwegen doorgedrongen. Of misschien juist wel? In ieder geval is de illustratie bij de verwijzing naar de expositie van de Canon van Nederland, op het mededelingenscherm in de intercity van ‘s-Hertogenbosch naar Heerlen best opmerkelijk te noemen. Ik keek er in ieder geval van op.

In een sombere bui zou je er een verschuiving van morele ijkpunten in kunnen zien, waar Beatrice de Graaf ons in de NRC van 6 november op wijst. Een en ander kan ook domweg door de de afdeling publiekszaken van de Nederlandse Spoorwegen over het hoofd kunnen zijn gezien. Ik ben er nog niet uit wat zorgelijker is.