In 1818 namen Herodes Hartogensis en zijn zoon Bernardus het initiatief voor de inrichting tot synagoge van een van hun vertrekken, gelegen aan de Mortel. In 1823 werd de synagoge officieel in gebruik genomen. In 1844 werd de synagoge overgedragen aan het bestuur van de Joodse gemeente. Het gebouw, dat in 1886 ingrijpend werd verbouwd, heeft dienstgedaan als plaats van samenkomst tot aan de nieuwbouw van de synagoge in 1937. Daarna werd het gebouw ingericht als hulpsynagoge en vergaderkamer. Bij de nieuwbouw in 1937 werd het synagoge aan het zicht onttrokken doordat er voor de voorgevel een rij huizen werd neergezet die het stadsriviertje de Dieze ter plekke overkluisden. Bij de grootscheepse renovatie van de synagoge, midden jaren negentig van de vorige eeuw, werden de panden uit 1937 weer gesloopt. Sinds 1996 is de synagoge in gebruik als kleine concertzaal (Toonzaal).
Afbeelding Afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch