Op 8 februari 1984 interviewde Paul Kriele Max Cahen (‘s-Hertogenbosch 26 september 1905-1995). Cahen had eerder een manuscript getiteld Joden van ’s-Hertogenbosch in mijn jeugd, 1920-1940 overgedragen aan het toenmalige Bossche Stadsarchief, thans afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit manuscript bevat de herinneringen van Max Cahen aan zijn geloofs- en stadgenoten in het ’s-Hertogenbosch van vóór de Tweede Wereldoorlog. Zijn persoonlijke herinneringen, soms anekdotisch genoteerd en rijkelijk voorzien van beschrijvingen van joodse gebruiken en tradities, schetsen een goed beeld van het (joodse) leven in Den Bosch in het interbellum. Het manuscript is in 2014 uitgegeven onder redactie van zijn dochter Truus Wertheim-Cahen onder de titel In vrede en vriendschap. Paul Kriele sprak Cahen naar aanleiding van dit manuscript en legde het gesprek dat enkele uren duurde vast. Fragmenten uit dat interview vindt u op deze site.
Geluidsfragment Paul Kriele (www.bastionoranje.nl)
Afbeelding Afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch