Op dinsdag 16 mei 1944 vond op bevel van de Duitse bezetter in het hele land een razzia (klopjacht) plaats tegen de Sinti- en Romagemeenschap. Net als Joden werden ‘zigeuners’ door de nazi’s systematisch vervolgd en vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In de verzamelkampen van Roma en Sinti werden 578 mensen opgepakt. Met tevoren geregelde treinen werden ze naar Kamp Westerbork gebracht. Daar bleek dat de Nederlandse politie de term ‘zigeuner’ wel erg ruim had geïnterpreteerd. Tweehonderd mensen bleken geen Roma of Sinti te zijn, maar woonwagenbewoners. Vijftig Roma of Sinti hadden een paspoort van een neutraal of geallieerd land. Deze mensen mochten Westerbork verlaten, soms na ingrijpen van de consulaire vertegenwoordigers van deze landen. Maar het merendeel waren Roma en Sinti.

Ook in ’s-Hertogenbosch zijn mensen opgepakt. Klik hier voor meer informatie daarover op de site van de afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch.