In oktober van dit jaar viert Den Bosch haar vijfenzeventigjarig bevrijdingsjubileum. Bij die gelegenheid verschijnt bij Aldus Uitgevers een boek met CD over het leven en werken van Simon Spiero. De afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch verwierf onlangs het fotoalbum van de familie Spiero uit handen van Fiet van Coevorden-Spiero, de jongste dochter. Dit fotomateriaal is inmiddels gescand en zal een belangrijk onderdeel vormen van de beoogde uitgave.