De Grobbendonckstraat vormde oorspronkelijk de verbinding tussen de Havenstraat en het Emmapplein. Hier was Cahens ’s-Hertogenbossche Stoom-Winkelzakken en Papierwarenfabriek gevestigd. Bij de bevrijding van de stad in oktober 1944 werd de Grobbendonckstraat nagenoeg volledig verwoest, inclusief de fabriek van Cahen. Bij de wederopbouw verdween deze straat uit het Bossche stratenplan. Andere joodse gezinnen woonachtig op de Grobbendonckstraat: familie Marcus (Marc) Salomon Seijffers, Grobbendonckstraat 38 [?]; de heer Cohen, op nummer 32 en de familie Nathan Rosenbaum, op nummer 13.