In oktober van dit jaar viert Den Bosch haar vijfenzeventigjarig bevrijdingsjubileum. Bij die gelegenheid verschijnt bij Aldus Uitgevers een boek met CD over het leven en werken van Simon Spiero. Recent werden ten behoeve van deze publicatie een viertal marsen van Spiero opgenomen door de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch onder leiding van Sjef Ipskamp.